Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2019

71

  

Effectief interestpercentage 2019

1%

  

Mutaties 2019

 

Verstrekte leningen

5

Terugbetaalde leningen en interest

-4

Bijzondere waardevermindering

-4

Investeringen

1

Vervallen consolidaties

-1

Totaal

-3

  

Boekwaarde per 31 december 2019

68

  

Effectief interestpercentage 2020

1%

  

Mutaties 2020

 

Herrubricering

2

Terugbetaalde leningen en interest

-6

Oprenting

1

Overige mutaties

1

Totaal

-2

  

Boekwaarde per 31 december 2020

66

  

Langlopend deel overige financiële activa

66

Kortlopend deel overige financiële activa

-

In 2020 is € 6 miljoen ontvangen van de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg. De herrubricering in 2020 vanuit de materiele vaste activa betreft een finance lease. De bijzondere waardevermindering in de vergelijkende cijfers 2019 heeft betrekking op de afwaardering van een langlopende vordering inzake warmteactiviteiten.

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2020 uit onder andere een langlopende vordering op Meridiam (€ 27 miljoen), op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg (€ 13 miljoen) en daarnaast een vordering op EDSN (€ 23 miljoen).