Noot 44 Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

2.057

1.780

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

725

989

Aflossingen

-298

-707

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

-2

-5

Totaal

425

277

   

Boekwaarde per 31 december

2.482

2.057

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Achtergestelde leningen

8,4%

8,7%

8

7

49

57

Onderhandse en groene leningen

1,1%

1,4%

-

1

435

311

Euro Medium Term Notes

1,4%

1,8%

-

-

1.990

1.392

Euro Commercial Paper

0,0%

-0,3%

-

289

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

8

297

2.474

1.760

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2020

2019

Minder dan 1 jaar

8

297

Tussen 1 en 2 jaar

408

8

Tussen 2 en 3 jaar

125

408

Tussen 3 en 4 jaar

400

-

Tussen 4 en 5 jaar

9

399

Meer dan 5 jaar

1.532

945

   

Boekwaarde per 31 december

2.482

2.057