Maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Als groot bedrijf kunnen we met onze investeringen maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen, bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening. Bij het doen van investeringen nemen wij deze aspecten mee in onze overwegingen en gebruiken we criteria die maatschappelijke ontwikkeling stimuleren.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde van Alliander en stabiele financiële prestaties. Duurzame waardecreatie is een steeds belangrijker aspect. Als groot bedrijf kunnen we met onze investeringen maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen, bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening.

Onze langetermijndoelstelling

Het is onze doelstelling om een kredietwaardige onderneming te blijven. We willen voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten zijn passend bij het gereguleerd toegestane rendement. Hierdoor kunnen wij onze strategie ten uitvoer brengen en een faciliterende rol spelen in de energietransitie. We handhaven ons solide ratingprofiel A en voor ESG-rating op tenminste B-niveau.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2020 investeerden wij in totaal € 890 miljoen in onze netten. We gaven voor de derde maal een Groene Obligatie uit, waarde € 500 miljoen. Daarmee hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders en onze solide A rating behouden. De ISS-ESG rating is in 2020 vastgesteld op B-plus, prime. Voor onze vermogensverschaffers zetten we in op een balans tussen het realiseren van een adequaat aandeelhoudersrendement en de bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van (vreemd) vermogen, met behoud van de flexibiliteit om te kunnen investeren en groeien.

Relatie met Impactmodel Alliander: financieel kapitaal

Een hoge rating heeft een gunstig effect op onze investeringskosten zoals rente en vergemakkelijkt de toegang tot de kapitaalmarkt.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Risico’s

Financierbaarheid, Lange termijnoriëntatie wet- en regelgeving

Stakeholderinformatie

Kredietwaardige onderneming met solide rendement, JaarrekeningRegio-informatie