Noot 44 Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari

1.780

1.783

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

989

835

Aflossingen

-707

-838

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

-5

-

Totaal

277

-3

   

Boekwaarde per 31 december

2.057

1.780

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Achtergestelde leningen

8,7%

8,7%

7

7

57

65

Onderhandse en groene leningen

1,4%

1,4%

1

-

311

312

Euro Medium Term Notes

1,8%

2,6%

-

300

1.392

1.096

Euro Commercial Paper

-0,3%

0,0%

289

-

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

297

307

1.760

1.473

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2019

2018

Minder dan 1 jaar

297

307

Tussen 1 en 2 jaar

8

7

Tussen 2 en 3 jaar

408

9

Tussen 3 en 4 jaar

-

407

Tussen 4 en 5 jaar

399

-

Meer dan 5 jaar

945

1.050

   

Boekwaarde per 31 december

2.057

1.780