Noot 55 Financiële lasten

€ miljoen

2018

2017

Leningen van derden

47

48

Financiële lasten op leningen van groepsondernemingen

-

6

Valuta-omrekeningsverschillen

-

28

   

Totaal

47

82

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor de vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken financiering in vreemde valuta die zijn afgedekt door middel van FX swaps.