Noot 53 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2018

2017

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen

6

8

Huisvesting en transport

6

6

Huren, leasen en pachten

10

12

Stafdiensten en ICT

45

41

Accountants-, notaris- en adviesuitgaven

14

17

Precario en overige belastingen

1

1

Overig

6

2

   

Totaal

88

87

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkelprojecten op holdingniveau.