Noot 51 Personeelskosten

€ miljoen

2018

2017

Salarissen

 

84

 

82

Sociale lasten

 

9

 

9

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

13

 

12

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

6

 

4

 

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

-3

 

7

 
  

3

 

11

     

Overige personeelskosten

 

7

 

8

     

Totaal

 

116

 

122

Personeelskosten betreft met name kosten van concernbrede activiteiten op holdingniveau.

Vrijwel al het personeel is in dienst van Alliander N.V. De personeelskosten worden doorbelast aan de bedrijfsonderdelen waar deze medewerkers werkzaam zijn. De totale personeelskosten in de winst-en-verliesrekening (€ 116 miljoen, 2017:€ 122 miljoen) hebben betrekking op het personeel werkzaam voor de staven en service-units van Alliander N.V.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was ultimo 2018 1.039 (2017: 1.105).