Noot 49 Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

2018

2017

Netto-omzet

27

9

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

33

36

Overige bedrijfsopbrengsten

346

286

   

Totaal

406

331

De "exploitatiebijdrage en overige omzet" bestaat met name uit doorbelaste diensten voor het CDMA datacommunicatienetwerk. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen met name concernbrede activiteiten op holdingniveau.