Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2015

2014

Netverliezen

71

81

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

160

143

Facturatie en inning

7

7

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

162

160

   

Totaal

400

391

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 9 miljoen naar € 400 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de gestegen kosten voor transportcapaciteit en -beperkingen met € 17 miljoen door hogere in rekening gebrachte tarieven en een toename van de getransporteerde volumes. De stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door gedaalde kosten voor netverliezen met € 10 miljoen, met name door lagere tarieven en positieve effecten van afloop van posities en verrekeningen met betrekking tot voorgaande jaren.