Noot 21 Netto-omzet

Netto-omzet

€ miljoen

2015

2014

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

980

977

Transport- en aansluitdienst gas

299

321

Meetdiensten

145

145

Exploitatiebijdragen en overige omzet

162

151

   

Totaal

1.586

1.594

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het vorige boekjaar gedaald met € 7 miljoen naar € 1.586 miljoen. Deze daling is met name het gevolg van lagere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas (€ 22 miljoen) bij € 11 miljoen hogere exploitatiebijdragen en overige omzet.