Onze actuele prestaties

De energietransitie is in een volgende versnelling gekomen. Op steeds meer daken en velden komen zonnepanelen. Daarnaast worden meer windparken en groengasinstallaties gebouwd. Verder komt elektrisch rijden steeds meer op. Alliander faciliteert deze transitie. Zo sluiten we zonnepanelen en windmolens aan op ons elektriciteitsnet, zodat zij hun groene stroom kunnen transporteren naar verbruikers verderop. Steeds meer woningen worden opgeleverd zonder aansluiting op het gasnet. Groengasinstallaties voeden hun duurzame variant voor aardgas in op onze gasnetten. En elektrische voertuigen krijgen stroom uit laadpalen die worden gevoed door ons elektriciteitsnet.

 Ieder kwartaal publiceert Alliander zijn cijfers over zonne- en windenergie, elektrisch rijden, gasloze nieuwbouw en groen gas.

92
Gasloze nieuwbouw
Status per 30-06-2022
Terug

Ontwikkeling gasloze nieuwbouw

Steeds meer nieuwbouwhuizen worden opgeleverd zonder aardgas-aansluiting. In onderstaand figuur zie je het percentage aardgasloze nieuwbouw per regio.

Aantal gasloze nieuwbouw per gemeente